முதல் பக்கம் >> பேலூர் மடம்

ஆரம்பகால மடம்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் திருக்கோயிலுக்குப் பின்னால் அமைந்துள்ளது ஆரம்பகால மடம். பேலூர் மடத்து நிலம் (ஆரம்பத்தில் சுமார் 7.3 ஏக்கர் [...]

சுவாமிஜியின் மாமரம்!

முற்றத்தின் கிழக்கு ஓரத்தில் நிற்கிறது. சுவாமிஜியின் மாமரம். மடத்து நிலம் வாங்கியபோதே நிற்கின்ற மரங்களுள் ஒன்றான இந்த மரம் [...]

பழைய கோயில்

மாமரத்திற்கு வடக்கில் மாடிக்குச் செல்லும் படிகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் வழியாகச் சென்றால் பழைய கோயிலை அடையலாம். அங்கே [...]

சுவாமிஜியின் அறை

மாமரத்தின் கீழிருந்து கங்கையை நோக்கி நடந்தால், நமக்கு இடது பக்கமாக, சுவாமிஜியின் அறைக்குச் செல்வதற்கான படிக்கட்டினைக் [...]

பிரம்மானந்தர் கோயில்!

நாம் முதலாவதாகக் காண்பது பிரம்மானந்தர் கோயில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீகப் புதல்வராகக் கருதப்பட்ட சுவாமி பிரம்மானந்தர் [...]

சாரதா தேவி கோயில்!

அடுத்ததாக நான் காண்பது சாரதா தேவி கோயில், அருள்மிகு அன்னை, அழகிய மரப்பீடம் ஒன்றில், என்றென்றும் தாம் போற்றுகின்ற கங்கையைப் [...]

விவேகானந்தர் கோயில்!

விவேகானந்தர் கோயில் இரண்டு அடுக்குள் உடையது. மாடியில் பிரணவக் கோயில், கீழே விவேகானந்தர் கோயில். கோயில் கட்டும் காலத்தில் இந்த [...]

ராமகிருஷ்ண இயக்க குருவின் உறைவிடம்!

வில்வ மரத்திற்குத் தென்மேற்கில் சில அடி தூரத்தில் அமைந்துள்ள கட்டிடம் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் குரு வசிக்கும் இடமாகும். அவர் [...]

சமாதி பீடம்!

அனைத்தும் முடிகின்ற மயானமாகிய சமாதி பீடத்தில் நமது பேலூர் மட தீர்த்த யாத்திரை நிறைவடைகிறது. அங்கே பீடம் எழுப்பப்பட்டுள்ள [...]

ராமகிருஷ்ணரின் கண்காட்சி!

ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் வாழ்ந்த, அதனை வாழ்வித்த மகான்கள் மறைந்து விட்டாலும் அவர்களின் நினைவுச்சின்னங்கள் ராமகிருஷ்ணர் [...]

பேலூர் மடம் பற்றி விபரம் அறிய : http://www.belurmath.org
  • 1