Balasubramaniar Temple : Balasubramaniar Temple Details | Balasubramaniar- Ayakudi | Tamilnadu Temple | பாலசுப்பிரமணியர்
 
 
Advanced Search >>
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Home >> Murugan > sri Balasubramaniar temple
 
  • Details
  • Path
  • Map
  • Photos
  • Near By Temple
  தமிழில் படிக்க »
Sri Balasubramaniar temple
 
[Image1]
 
 
 
Moolavar: Balasubramaniar (Hariramasubramaniar)
  Urchavar: -
  Amman / Thayar: -
  Thala Virutcham: -
  Theertham: -
  Agamam / Pooja : -
  Old year: 1000-2000 years old
  Historical Name: -
  City: Ayakudi
  District: Tirunelveli
  State: Tamil Nadu
 
     
Singers:
     
  -  
     
 Festival:
     
  -  
     
 Temple's Speciality:
     
  -  
     
Opening Time:
   
  -  
   
Address:
   
   
   
Phone:
   
  +91- 4633 - 267636 
    
 General Information:
     
  -  
     
Prayers
    
  - 
    
Thanks giving:
    
  - 
    
 Greatness Of Temple:
     
  -  
     
  Temple History:
     
  -  
     
Special Features:
     
   
     
     
  Dinamalar Home Page   Temple Home Page
Copyright © 2022 www.dinamalar.com. All rights reserved.