Vaaymoornaathar Temple : Vaaymoornaathar Temple Details | Vaaymoornaathar- Tiruvaaymoor | Tamilnadu Temple | வாய்மூர்நாதர்
 
 
Advanced Search >>
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Home >> 274 Sivalayam > sri Vaaymoornaathar temple
 
  • Details
  • Path
  • Map
  • Photos
  • Near By Temple
  தமிழில் படிக்க »
Sri Vaaymoornaathar temple
 
[Image1]
 
 
 
Moolavar: Vaaymoor Naathar
  Urchavar: -
  Amman / Thayar: Ksheeropa vacani, Paalin Nan Moliyaal
  Thala Virutcham: Jack tree
  Theertham: Sooriya Thirtham
  Agamam / Pooja : -
  Old year: 1000-2000 years old
  Historical Name: -
  City: Tiruvaaymoor
  District: Nagapattinam
  State: Tamil Nadu
 
     
Singers:
     
  Tirujnanasampantar, Appar ThevaramPannirpolintha veenaiyarPatinenn kanamum unaraananKannap polintha mitarrinaarUllam urukil utanaanavaarCunnappoti neerani maarparCutarporcataimel tikalkinraVannap pinaiyoti varaaneerVaaymooratikal varuvare.--- TirujnanasampantarThis is the 124th sacred place in the southern banks of Kaveri celebrated by Thevaram.  
     
 Festival:
     
  Sivarathiri, Aippasi annabhishekam, Markali Tiruvathirai, and Brahmotsavam is celebrated in Vaikaasi Visaakam. The usual festivals are conducted. Pooja is offered to Lord Bhairavar in Ashtami. On the first day of the Aippasi month special abhishekam is peformed for Lord Thiagarajar.  
     
 Temple's Speciality:
     
  This is the place where the Sun god worshipped. On the 12th and the 13th of Panguni month, we can see the Sun-rays touching the icons of the Lord and Goddess. ‘Vitanka Lingam’ is a very small sized Lingam like the ones sold  
     
Opening Time:
   
  The temple is open from 6.00 am to 11.00 am and from 4.00 to 8.30 pm.  
   
Address:
   
  Arulmigu Vaaymoor Naathar Tirukkoil, Tiruvaaymoor P.O. Tirukkuvalai – 610 204, Tiruvaarur Taluq, Nagappatinam District.  
   
Phone:
   
  +91-97862 44876 
    
 General Information:
     
 

There is a pond opposite to the temple. On its banks is Lord Vinayaka. The three-tier Rajagopuram is seen east facing. On the outer circle are the sanctum of Naalvar and Bhairavar and in the inner circle are Vinayaka, Subrahmanya with His Spouses Valli and Deivanai, and Mahalakshmi. There is the court of Lord Nataraja Who appears in a beautiful icon. In this place, the nine planets are in a row. On the southern side to the Prime Deity is the sanctum of Thiagarajar-Neelavitankar, and on the northern side appears Vedaranyeswarar. Many inscriptions scattered around reveal the fact that the temple had been built up in the ancient times by the Pallava and Chola kings.

 
     
Prayers
    
 

The devotees pray to the Lord of this place to steer clear of the impediments for marriage, to be excellent in studies and to boost up wealth conditions.

 
    
Thanks giving:
    
  On fulfillment of prayers the devotees perform abhishekam and offer new clothes to both the Lord and Ambal. 
    
 Greatness Of Temple:
     
 

Lord Dakshinamurti in the sanctum is seen seated on Rishabam. ‘Vaaymoor’ can be taken as the derivative expression of ‘Vaaymaiyar Oor’ meaning ‘the city of those who abide Truth’. This is one of the saptavitanka kshetras. The dance of Thiagarajar-Neelavitankar is the ‘kamala natanam’ – the Lotus Dance, and the throne is ‘Rathina Simhasanam’-Gem-embedded throne. Brahma and other Devas afraid of Taarakaasuran became birds, came to this holy place, took bath in the Prachanda-maarutha Thirtham to ward off their sins, worshipped the Lord to be relieved from their sins.

 
     
  Temple History:
     
  The Vitanka form is that form of Lord Siva in His heavenly abode. He desired to have this form on earth also. Lord Indra once solicited this Vitanka form of Lord Siva. Vitankam is a small Sivalinga form and the Lord told Indra that this Lingam could not be worshipped in the Indralokam, a world of pleasures. However, He gave the Vitanka Lingam to Lord Indra because of his compulsion. Knowing the significance of the Lingam, Lord Indra was carrying on the poojas in an appropriate manner. But, the Lord wanted the Lingam to be in the human inhabited terrain. When Emperor Muchukuntha was ruling, people were suffering due to the attack of wild animals. So, the Emperor went off in a hunting expedition and after completing the hunt in the northern part, he came to the banks of river Kaveri. On a Sivarathiri night while he was hunting, a few sages passed that way. They told him that they were proceeding to the Vilvaaranya Kshetram to perform Sivalinga Pooja during Sivarathiri night. Scriptures do not allow animal hunting in Sivarathiri. The regretted king abandoned his kingly attire, wore ascetic outfit and went with the sages. Lord Siva appeared before the king who repented for his action. The Lord told him to retrieve the Sivalinga, which was with Lord Indra and install it in the earth for the purpose of worship. At that time, Lord Indra was seeking help to put down Vaalaasuran and he had offered as gift his elephant Iraavatham, his white umbrella and any gift asked if someone put an end to Vaalaasuran. The Lord advised the king to kill Vaalaasuran and get the Sivalingam as gift. A wise man will win even God. Emperor Muchukundan told Lord Siva: "I’ll do likewise. But Lord Indra is likely to cheat me by giving a similar Lingam like Vitanka Lingam. So, please show me how the Vitanka form would be!" Lord Siva conceded to his request and there arose a flood of light all over the place. Apart from Emperor Muchukundan and the sage, the entire Angel world thronged there. The emotion-filled Muchukundan urged the Lord: "O Lord! Thou be in the Indraloka as well as here as Thou are now. I’ll raise a temple for Thee!" The Lord accepting their plea remains here in this sacred place.
 
     
Special Features:
     
  Miracle Based: On the 12th and the 13th of Panguni month, we can see the Sun-rays touching the icons of the Lord and Goddess.
 
     
     
  Dinamalar Home Page   Temple Home Page
Copyright © 2020 www.dinamalar.com. All rights reserved.