Temple Special Videos | Temple Live Videos | Temples of Tamilnadu Videos | Tamilnadu Temple Videos | Temples in Tamil Nadu
 
 
Advanced Search >>
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Home> Slogam> Sri Maha Vishnu Prarthana
Sri Maha Vishnu Prarthana
ஸ்லோகத்தை தமிழில் படிக்க
Sri Maha Vishnu Prarthana

Santakaram Bhujagasayanam padmanabham suresam
Viswakaram gagandrusm meghavarnam subhamgam
Lakshmikantam kamalanayanam yoogihrudwasa gamyam
Vande Vishnam bhavabhavaharam Sarwalokaika natham

Copyright © 2024 www.dinamalar.com. All rights reserved.