Temple Special Videos | Temple Live Videos | Temples of Tamilnadu Videos | Tamilnadu Temple Videos | Temples in Tamil Nadu
 
 
Advanced Search >>
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Home> Slogam> Navagraha Stotra
Navagraha Stotra
ஸ்லோகத்தை தமிழில் படிக்க
Navagraha Stotra

Aditya ch Somaya Mangalaya Budhayacha,
Guru Sukra Sanibhyach Rahuve Ketuve namah:

Japakusuma samkasyam, Kasyapyeyam Mahadityam,
Tamarim Sarvapapagnam, Prantosmi Diwakaram.

Dadisanka Tusharabham, Ksheeranasamudbhavam,
Navami Sasinam Somam, Sambooramkuta Bhushanam.

Dharanigharbha Sambootam, Vidyutkanti Samaprabham,
Kumaram Shaktihastam, Mangalam Pranmayamham.

Priyagu Kalikasyamam, rupenaa pratimam Budham,
Sowmayam Sowmyagunopetam, Tam Bhudham Pranamayam.

Devanancha Rushinancha Gurum kanchanam Sannibhabham
Buddhimantam Trilokesam, Tam navami Bruhasptimam.

Neelanjana samabhasam, Raviputram Yamagrajam,
Chayamarthanda Sambootam, Tam navami Sanischaram.

Ardhakayam Mahaveeram, Chandraditya Vimardhanam
Simhikagarbha Sambootam, Tam Rahum Pranamamyam.

Palasapushpa samkasam, Taraka Grahmastakam,
Roudram Roudratmakam Ghoram, Tam Ketum Pranamamyam.

Copyright © 2024 www.dinamalar.com. All rights reserved.