முதல் பக்கம் >> அறிவுரைகள்

நம்பிக்கையும் வலிமையும்!

1. எவன் ஒருவனுக்குத் தன்னிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லையோ அவனே நாத்திகன். பண்டைய மதங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவனைத்தான் நாத்திகன் [...]

மனதின் ஆற்றல்கள்!

27. ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொள். அந்த ஒரு கருத்தையே உனது வாழ்க்கை மயமாக்கு. அதையே கனவு காண். அந்த கருத்தை ஒட்டியே வாழ்ந்து வா. மூளை, [...]

மனிதன் தனது விதியைத் தானே அமைக்கிறான்!

41. முகமது நபியோ புத்தரோ நல்லவராக வாழ்ந்தார் என்பதை நான் ஏன் பொருட்படுத்த வேண்டும்? அது என்னுடைய நல்ல இயல்பையோ கெட்ட இயல்பையோ [...]

கல்வியும் சமுதாயமும்!

78.மனிதனுக்குள் ஏற்கனவே புதைந்திருக்கும் பரிபூரணத் தன்மையை வெளிப்படுத்துவதுதான் கல்வியாகும். 79.கல்வி என்றால் என்ன? அது [...]

மக்களின் தொண்டே மகேசன் தொண்டு!

109.ஒரு காரியத்தின் பயனில் கருத்தைச் செலுத்துமளவிற்கு, அந்தக் காரியத்தைச் செய்யும் முறையிலும் கருத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.இது [...]

மதமும் ஒழுக்கமும்!

138.பாமரனைப் பண்புள்ளவனாகவும் பண்புள்ளவனைத் தெய்வமாகவும் உயர்ந்தும் கருத்தே மதம் எனப்படும்.139.மனிதன் முடிவில்லாத [...]

நமது தாய்நாடு!

162.இந்தியா அழிந்துவிடுமா? அது அப்படி அழிந்து விடுமானால் உலகிலிருந்து எல்லா ஞானமும் அழிந்து போய்விடும். நிறைந்த ஒழுக்கங்கள் [...]

பல்சுவை!

204. கவலைப்படவேண்டாம். பெரிய மரத்தின் மீதுதான் புயற்காற்று மோதுகிறது; கிளறிவிடுவதனால் நெருப்பு மேலும் நன்றாக எரிகிறது. தலையில் [...]

  • 1