முதல் பக்கம் >> பொன்மொழிகள்

இந்தியாவின் செய்தி

நினைவிற்கொள்; ஆன்மா இயற்கைக்காக அல்ல, ஆன்மாவிற்காகவே இயற்கை; இதுவே என்றென்றும் இந்தியாவின் செய்தி என்பதை மறக்காதே. -சுவாமி [...]

வேலை செய்!

வேலை, வேலை, எல்லையற்ற வேலை! பலனை நாடாமல், உள்ளம், உயிர் மற்ற அனைத்தையும் ஆண்டவனுடைய திருவடித் தாமரைகளில் எப்போதும் பதித்துச் [...]

உன்னைப் படைத்தது நீயே!

நன்மைகள் அனைத்திற்கும் இறைவன் காரணம் என்றும், தீமைகளுக்கு நீயே காரணம் என்றும் கொள்வதே நல்லது. இதனால் பக்தியும் சிரத்தையும் [...]

ஒழுக்கத்தில் நில்

ஒழுக்க நெறியில் நில். வீரனாக இரு. முழு மனத்துடன் வேலை செய். பிறழாத ஒழுக்கம் உடையவனாக இரு. எல்லையற்ற துணிவு உடையவனாக இரு. மதத்தின் [...]

பாடுபடு!

இந்த மானிடப் பிறவியைப் பெறுவது பெரிய பாக்கியம்! சாதனைகளில் ஆழ்ந்து ஈடுபடு. பாடுபட வேண்டும்; பாடுபடாமல் ஏதாவது நடக்குமா? பல்வேறு [...]

ஞானமே இன்பம்!

மனிதனின் லட்சியம் என்ன? கட்டாயமாக இன்ப நுகர்ச்சி அல்ல, சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அனுபவிப்பதற்காகப் பிறந்தவன். அல்ல மனிதன். ஞானமே [...]

மனிதர்கள் தான் வேண்டும்!

பணமும் மற்றவைகளும் தானாக வந்து சேரும்! நமக்குத் தேவை பணம் அல்ல. எதையும் ஆக்குபவன் மனிதன் தான், பணம் என்ன செய்ய முடியும்? மனிதர்கள் [...]

ஒருமுகப்படுத்து!

ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றல் வளரவளர அதிக அளவில் அறிவைப் பெறலாம். ஏன் என்றால் இந்த வழிதான் அறிவைப் பெறுவதற்கு உரிய ஒரே வழி. எந்த ஒரு [...]

ஆன்மாவை எழுப்பு!

உறங்கும் ஆன்மாவை எழுப்புங்கள், அது எவ்வாறு விழித்தெழுகிறது என்பதைப் பாருங்கள். உறங்குகின்ற ஆன்மா மட்டும் விழித்தெழுந்து [...]

உன் சக்தியைச் சிதறவிடாதே!

நாம் தேவையில்லாத வி­ஷயங்களைப் பற்றி அலட்டிக்கொள்வதில் நமது சக்தியைச் சிதறவிடக் கூடாது! மாறாக, அமைதியுடனும் ஆண்மையுடனும் [...]