முதல் பக்கம் >> பொன்மொழிகள்

உயிரில் நிறைந்தவன்!

எவ்வளவோ தவங்களுக்குப் பிறகு நான் இந்த ஓர் உண்மையை உணர்ந்தேன். கடவுள் ஒவ்வோர் உயிரிலும் நிறைந்துள்ளார். அதைத் தவிர வேறு கடவுள் [...]

ஓடாதே! கற்றுக்கொள்!

உலக இயந்திரத்தின் சக்கரங்களிலிருந்து தப்பி ஓடாதே. மாறாக, அதன் உள்ளேயே நின்றுகொண்டு. கர்மயோகத்தின் ரகசியத்தைக் கற்றுக்கொள். [...]

அன்பாயிரு!

எல்லோரிடமும் அன்பாயிரு, துன்பப்படுபவர்களிடம் பரிவுகொள். எல்லா உயிர்களையும் நேசி. யார்மீதும் பொறாமைப் படாதே. பிறரது [...]

வலிமையைச் சிந்திக்க!

பலவீனத்திற்கான பரிகாரம் ஓயாது பலவீனத்தைக் குறித்துச் சிந்திப்பதல்ல. மாறாக, வலிமையைக் குறித்துச் சிந்திப்பது தான். -சுவாமி [...]

தன்னம்பிக்கை!

இறைநம்பிக்கையை விடத் தன்னம்பிக்கையே முதலில் நமக்கு வேண்டும். நாமோ நாளுக்குநாள் தன்னம்பிக்கையை இழந்துகொண்டே போகிறோம். -சுவாமி [...]

தளைகளில் சிக்காதே!

நீ பற்றற்றிரு; மற்றவை சேவை செய்யட்டும்; மூளையின் பகுதிகள் வேலை செய்யட்டும்; ஆனால் ஓர் அலைகூட மனத்தை வெல்ல இடம் கொடுக்காதே.ஓர் [...]