முதல் பக்கம் >> விவேகானந்தரும், குரு ராமகிருஷ்ணரும்

விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும் பகுதி-1!

விவேகானந்தர் பேராசிரியர் ஹேஸ்டியை சந்தித்து, கடவுளை நேரில் பார்க்க என்ன செய்ய வேண்டுமென கேட்டார். பேராசிரியர் தனக்குத் தெரிந்த [...]

விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும் பகுதி-2

நரேந்திரனுடன், பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த வேளையிலேயே திடீரென பரவசநிலைக்கு போய் விட்டார் ராமகிருஷ்ணர். அவர் எந்தநேரத்தில் [...]

விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும் பகுதி-3

கோர்ட்டில் இருந்து என்ன தீர்ப்பு வருமோ என்ற நிலை... தீர்ப்பு வரும் வரை படிப்புக்கு பணம் வேண்டும். சாப்பாட்டுக்கு பணம் வேண்டும். [...]

விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணரும் பகுதி-4

இந்த முறையும் விவேகானந்தர், அம்பிகையிடம் தான் கேட்க வந்ததை மறந்துவிட்டார். அம்பிகையின் முன்னால் நின்றபோது ஏதோ ஒரு பரவசநிலை [...]

  • 1