முதல் பக்கம் >> தியானமும் ஆன்மீகமும்

தியானம் என்பதென்ன?

இயற்கைக்கு அடிமையா யிருப்பதை எதிர்க்க உதவும் சக்தியே தியானம். இயற்கை நம்மை அறை கூவி அழைப்பாள். இதோ பார்! இது எவ்வளவு அழகிய பொருள்! [...]

ஆனந்தக் கோட்டையின் வாசல்!

ஆனந்தக் கோட்டையின் வாசலைத்திறந்து, பேரின்பம் அளிக்க உதவும் திறவுகோல் தியானமே. துதிகள் சடங்குகள் மற்றும் பல்வேறு வழிபாட்டு [...]

சத்திய சோதனை!

கடவுளை நேரிடையாக அனுபவிக்கும் வழியைக் கற்பிக்கும் அறிவியலே யோக சாத்திரம் ஆகும். சமய உண்மையை ஒருவன் உணர்ந்தால் அன்றி, ஒருவன் தன் [...]

தியானத்திற்குத் தேவையான சூழ்நிலை!

உங்களால் இயலுமானால், யோகப் பயிற்சிக்குத் தனித்த ஓர் அறையைச் சீராக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ் வறையில் துயிலல் வேண்டாம். அதைப் [...]

தியானத்திற்குத் தேவைகள்!

எங்கு நெருப்பு உள்ளதோ, எங்கு நீர் உள்ளதோ, எங்கு உலர்ந்த சருகுகள் சிதறிக் கிடக்கின்றனவோ, எங்கு எறும்புப் புற்றுகள் உள்ளனவோ, எங்கு [...]

முதல் பாடம்!

ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து, மனத்தை அதன் வழியே செல்லவிட்டு பொறுத்திருந்து கவனிக்கவும். அறிவே ஆற்றல் என்று கூறுகிறது ஒரு முதுமொழி, [...]

ஒரு யோகியின் அடையாளங்கள் ..

எவன் எவ்வுயிரிடத்தும் பகைமை இல்லாதவனாய், நட்புப் பூண்டவனாய், கருணை உடையவனாய், என்னுடையது என்ற எண்ணம் இல்லாதவனாய், இன்பத்தையும் [...]

தியானத்தினால் ஏற்படும் மாற்றம்!

ஒரு காலத்தில் வலிமையும் சுறுசுறுப்பும் பெற்ற மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்குத் தன் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றும் வழி [...]

தியானத்தின் ஆற்றல்

தியானத்தின் ஆற்றலினால் நாம் விரும்புவது கிடைக்கும். இயற்கையை ஆளும் சக்தி வேண்டுமாயின் தியானத்தால் அதைப் பெற இயலும். [...]

வினாவும் விடையும்!

வினா: யாரைக் குரு என்று கூற வேண்டும்?சுவாமி விவேகானந்தர்: யார் உன்னுடைய இறந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் கூறமுடியுமோ அவரே [...]