முதல் பக்கம் >> விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்! (பகுதி-1)

தாய்மையை போற்றுதல் என்பது காலங்காலமாக இந்தியர்களின் ரத்தத்தில் ஊறியிருக்கும் ஒரு பண்பு ஆகும். சுவாமி விவேகானந்தரிடம் இந்த [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்!(பகுதி-2)

6 ஆகஸ்டு 1899 அன்று திருமதி ஒலிபுல் அம்மையாருக்குச் சுவாமிஜி பின்வருமாறு கடிதம் எழுதினார்: உங்களுக்குத் தெரிந்த என் சித்தி, [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்!(பகுதி-3)

புவனேசுவரி தேவியின் உயர்ந்த இயல்பின் பிண்ணனி: சுவாமிஜியின் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்கு உரியவராகத் திகழ்ந்த அவரது அன்னை [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்! (பகுதி-4)

சுவாமிஜியின் புனிதமான அன்னை புவவேசுவரி தேவி: பதினாறு வயதுடைய விசுவநாத தத்தரை மணந்தபோது புவனேசுவரி தேவியின் வயது பத்து [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்! (பகுதி-5)

ஆண் குழந்தைக்காகப் புவனேசுவரி தேவியின் பிரார்த்தனையும் விரதங்களும்: விசுவநாதருக்கும், புவனேசுவரிக்கும் நான்கு மகன்களும், [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்! (பகுதி-6)

அன்னையின் மீது சுவாமிஜி கொண்டிருந்த பக்தியையும் மதிப்பையும் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம்: சுவாமிஜி துறவியான பின்னரும் தன் [...]

விவேகானந்தரும் அவரது அன்னையும்! (பகுதி-7)

சுவாமி விவேகானந்தரின் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு என்னும் நூல் குறிப்பிடுகிறது: சுவாமிஜி எங்குச் சென்றாலும் வாய்ப்பு [...]

என்தாயைப் போல பார்ததில்லை!

தாய்மையைப் போற்றுதல் என்னும் பண்பு சுவாமி விவேகானந்தரிடம் முழுமையாக வெளிப்பட்டது கீழ்க்காணும் வாசகங்கள் அதைப் பறைசாற்றும் [...]

  • 1