முதல் பக்கம் >> பக்தியோகம்

பக்தியின் இலக்கணம்!

பிரார்த்தனை:ஸ தன்மயோ ஹ்யம்ருத ஈசஸம்ஸ்தோஜ்ஞ ஸர்வகோ புவனஸ்யாஸ்ய கோப்தாய ஈசோஸ்ய ஜகதோ நித்யமேவநான்யோ ஹேதுர்வித்யத [...]

கடவுள் தத்துவம்

கடவுள் என்பவர் யார்? ஜன்மாத்யஸ்ய யத யாரிடம் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம், நிலைபெறல், ஒடுக்கம் இவை நடைபெறுகின்றனவோ அவரே கடவுள், அவர் [...]

ஆன்மீக அனுபூதியே பக்தியோகத்தின் குறிக்கோள்

இந்த வறட்டு விளக்கங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்தனுக்கு மனத் திடத்தை உறுதிப்படுத்தத் தேவைப்படுகின்றனவே. தவிர அதற்கு மேல் அவற்றால் [...]

  • 1