முதல் பக்கம் >> ராஜயோகம்

ராஜ யோகம் பகுதி-1

நமது அறிவு எல்லாமே அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. அனுமான அறிவிற்கும் அனுபவமே அடிப்படை. அனுமான அறிவில், நாம் சாதாரண [...]

ராஜ யோகம் பகுதி-2

மனத்தின் ஆற்றல்களை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தியதால்தானே உலகிலுள்ள அறிவை மனிதன் பெற்றான், எவ்வாறு தட்ட வேண்டும், தேவையான <உந்துதலை [...]

ராஜ யோகம் பகுதி3

பிராணன்: பலர் நினைப்பதுபோல், பிராணாயாமம் என்பது சுவாசத்தைப் பற்றியது அல்ல. சுவாசத்திற்கும் பிராணாயாமத்திற்கும் தொடர்பு [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 4

மனித உடலில் இந்தப் பிராணனின் நன்கு புலனாகும். வெளிப்பாடு நுரையீரல்களின் இயக்கமாகும். அது நின்று விட்டால் உடலில் உள்ள மற்ற சக்தி [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 5

5. சித்துப் பிராணனைக் கட்டுப்படுத்துதல்இப்போது பிராணாயாமத்திலுள்ள பயிற்சிகளைப் பார்ப்போம். யோகிகளைப் பொறுத்தவரை [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 6

7. தியானமும் சமாதியும்மன ஒருமைப்பாடு என்ற லட்சியத்திற்கு ராஜயோகம் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது. அதிலுள்ள நுட்பமான [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 7

17. விதர்க்க விசாரானந்தாஸ்மிதானுகமாத் ஸம்ப்ரஜ் ஞாத:ஆராய்ச்சி, விவேகம், இன்பம், நிர்க்குண அகங்காரம் இவற்றைத் தொடர்ந்து வருவது [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 8

36. விசோகா வா ஜ்யோதிஷ்மதீஅல்லது எல்லா துயரங்களுக்கும் அப்பால் உள்ள பேரொளியை (தியானிப்பதாலும்)இது மற்றொரு வகை சமாதி, இதயத் [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 9

21. ததர்த்த ஏவ த்ருச்யஸ்யாத்மாகாணப்படுவதன் இயல்பு அவனுக்காக அமைந்துள்ளது. பிரகிருதிக்குச் சுய ஒளி இல்லை. புருஷன் அதில் [...]

ராஜ யோகம் பகுதி - 10

3. விபூதி பாதம்யோக சித்திகள்இந்த அத்தியாயத்தில் யோக சித்திகளைப்பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது. 1. தேச பந்தச் சித்தஸ்ய [...]