முதல் பக்கம் >> கவிதைகள், கடிதங்கள்,

விவேகானந்தர், இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஹேரியட் ஹேல் என்பவருக்கு எழுதிய திருமண வாழ்த்து!

17th Sept., 1896Dear Sister [(Miss Harriet Hale)]மனிதர்களில் நூற்றுக்குத் தொண்ணூற்றுஒன்பது பேருக்கு உண்மையான குறிக்கோள் திருமணம்தான். [...]

சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்நாளின் இறுதிக்காலத்தில் எழுதிய கடிதம்!

தன் வாழ்நாளின் இறுதிக்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் கேத்ரி அரசருக்கு பேலூர் மடத்திலிருந்து 22 நவம்பர் 1898 அன்று இவ்வாறு கடிதம் [...]

எவரையும் குறை சொல முடியாது (கவிதைகள்)

சூரியன் கீழே இறங்குகிறான் கடரும் அவனது செங்கதிர்கள்பேரொளி மயமாய்ப் பகலதனைப்பிறங்கச் செய்தன பெரிதாகசட்டெனப் பின்புறம் [...]

என் நாடகம் முடிந்தது! ( கவிதைகள்)

ஒழுகித் தணியும் உயிர்ப்போடேஉளதாம் இலதாம் காட்சிகளில்எழுகிறேன், வீழ்கிறேன்; கால அலைஇடையே உருண்டு [...]

தவறாக உணர்ந்த நிலை( கவிதைகள்)

கங்கை நதிக்கரையில் கடந்துவிட்ட முன்னாளில்இங்கிறைவன் இராமனுமாய் எழில் விளங்கும் சீதையுமாய்வந்த விதம் குறித்தும் மகிழ் [...]

முக்தனின் முழக்கம் (கவிதைகள்)

அடிபட்டுக் காயம் அடைந்த ஒரு நாகம்படத்தை விரித் தெழும்பும்; பக்குவமாய்த் தூண்டிவிட்டதீக்கொழுந்து நன்றாய்த் [...]

கடவுளைத் தேடி (கவிதைகள்)

மலைமேலே பள்ளத்தே, மாமலையின் தொடரினிலேகலைநிறையும் கோயிலிலே, கவின்பள்ளி வாசலிலேகிறிஸ்தவநற் சபையினிலே கீர்த்திமிகும் [...]

சுவாமி அகண்டானந்தருக்கு எழுதிய கடிதம் ..

ஓம் நமோ பகவதே ராமகிருஷ்ணாய காஜிபூர்பிப்ரவரி 1890உயிரினும் இனியவனே, உன் கடிதம் கண்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தேன். திபெத் [...]

கேத்ரி மன்னருக்கு விவேகானந்தர் எழுதிய கடிதம் ..

அமெரிக்கா1894.....ந க்ருஹம் க்ருஹமித்யாஹுர்க்ருஹிணீ க்ருஹமுச்யதே- வீட்டை வீடென்று சொல்வதில்லை. மனைவியையே வீடென்று [...]

  • 1