சபரிமலை செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கவனத்திற்கு ..!கேரளாவில் உள்ள முக்கிய ஆலயங்கள் திறக்கும் மற்றும் அடைக்கும் நேரம்..!!

காடாம்புழா: பகவதி கோயில்
காலை : 5 மணி : 11 மணி
 மாலை : 3:30 மணி : 7pm

 குருவாயூர் ஸ்ரீகிருஷ்ணகோயில்
 காலை : 3  மணி: 1  மணி
 மாலை 3  மணி: இரவு 9  மணி

 திருப்ராயர் ஸ்ரீராமசுவாமிகோயில்

 காலை : 4.30 மணி: 12pm
 மாலை : 4.30 மணி : 8:30pm

 கொடுங்களூர் பகவதி கோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை : 4.30மணி: 8pm

 சோட்டானிக்கரை பகவதி கோயில்
 காலை : 3:30 மணி: 12மணி
 மாலை 4  மணி: இரவு 8  மணி

 கீழ்க்காவு குருதி
 இரவு: 8.30  மணி

 வைக்கம் மகாதேவர் கோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 5  மணி: இரவு 8  மணி

 கட்டுருத்தி மகாதேவர் கோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 5  மணி: இரவு 8  மணி

 மல்லியூர் கணபதிகோயில்
 காலை : 4.30 மணி: 12:30 மணி
 மாலை : 4.30மணி : 8 மணி

 ஏட்டுமானூர் மகாதேவர்கோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 5  மணி: இரவு 8  மணி

 கிடங்கூர் சுப்ர மணியகோயில்
 காலை : 5 மணி: 11:30 மணி
 மாலை 5  மணி: இரவு 8  மணி

 கடப்பட்டூர் மகாதேவகோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 4  மணி: இரவு 8  மணி

 எருமேலி வாவர்பள்ளி சாஸ்தாகோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 4  மணி: இரவு 8  மணி

 நிலக்கல் மகாதேவர் கோயில்
 காலை : 4  மணி: 12  மணி
 மாலை 4  மணி: இரவு 8  மணி

 பம்பா கணபதிகோயில்
 காலை : 3  மணி: 1  மணி
 மாலை 4  மணி: 11  மணி

 சபரிமலை சன்னிதானம்
 நெய்யபிஷேகம் : 3.20 மணி: 11.30 மணி
 ஹரிவராசனம் : இரவு 10.50

 நிலக்கல்– பம்பை – நிலக்கல் KSRTC கட்டணம்
 சாதா பேருந்து : ரூ40
 ஏசி பேருந்து : ரூ90
 பேட்டரி பேருந்து  ரூ100

வெர்ச்சுவல் க்யு வெரிஃபிகேஷன் பம்பை: ஹனுமான் கோயிலுக்கு முன்னால் செயல்படுகிறது. ப்ளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் அனுமதி இல்லை. பிளாஸ்டிக் அதிகபட்சம் தவிர்த்து புண்ணியம் பூங்காவனம் தூய்மையை காக்கவும். மருத்துவ மையங்கள் 24  மணி நேரமும் செயல்படும். உரக்குழி தீர்த்தத்திற்கு மாலை 4  மணி வரை மட்டும் அனுமதிக்ககப்படும். எல்லாக் கோயில்களிலும் பம்பையிலும் இலவச அன்னதானங்கள் நடைபெறும் சந்நிதானத்தில் மாளிகப்புரம் கோயில்க்குப் பின்னால் பெரிய (TDB)அன்னதானமண்டபம் உள்ளது.

ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றவர்களை சாமி என்று கூப்பிடுவது ஏன்?

மேலும்

நடை சாத்தும் போது பாடப்படும் சாஸ்தா அஷ்டகம்

மேலும்

சபரிமலை அவசர உதவிஎண்கள்

மேலும்