Left Pillar
 
Top Temple Header
 Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil
தேடும் வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் டைப்செய்து ஸ்பேஸ்பார் தட்டவும்.
 
Menu Top

கோயில்கள்
01.  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
Top Decoration
 
Top Design

ஜோசியம்
இறைவழிபாடு
சிவ குறிப்புகள்
ஆன்மீக பெரியோர்கள்
ஆன்மிக தகவல்கள்
பிற பகுதிகள்
bottom design
 

இன்றைய செய்திகள் :
Prev temple news காளீகா தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் தக்ஷிண காளிகா மந்திரம் தக்ஷிண காளிகா மந்திரம்
முதல் பக்கம் » மகா காளி வழிபாடு
ஸ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ
எழுத்தின் அளவு:
ஸ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ

பதிவு செய்த நாள்

09 மார்
2015
01:03

க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-ஹீம்-ஹீம்-ஹூம்-ஹூம்-தக்ஷிண காளிகே-க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-ஹீம்-ஹீம்-ஹீம்-ஹூம்-ஹூம்-ஸ்வாஹா, சுசிஜாயா மஹா பிசாசினீ துஷ்ட சித்த நிவாரிணீ, க்ரீம் காமேச்வரீ, வீம்-ஹம வாராஹிகே. ஹ்ரீம் மஹாமாயே, கம்-க; க்ரோதாதிபே ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை, ஸர்வ ஹ்ருதய ரஞ்ஜனி, வாக்வாதினீவிதே, த்ரிபுரே ஹஸ்ரிம்-ஹஸகஹல ஹ்ரீம்-ஹஸ்ரைம் ஓம் ஹ்ரீம்-க்லீம்-மே ஸ்வாஹா.

ஓம்-ஓம் ஹ்ரீம்-ஈம் ஸ்வாஹா.
தக்ஷிணே காளிகே க்ரீம்-ஹூம்-ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

கட்கமுண்டதரே குருகுல்லே தாரே ஓம் ஹ்ரீம் நம: பயோன் மாதினீ பயம் மம ஹனஹன பச பச மத மத ப்ரேம் விமோஹினீ ஸர்வதுஷ்டான் மோஹய மோஹய ஹயக்ரீவே ஸிம்ஹவாஹினீ ஸிம்ஹஸ்தே அச்வாரூடே அச்வமுகி வித்ராவிணீ வித்ராவய மம சத்ரூன் மாம் ஹிம்ஸிதுமுத்யதாஸ்தான் க்ரஸ க்ரஸ மஹாநீலே வலாகினீ நீலபதாகே க்ரேம்-க்ரீம்-க்ரேம் காமே ஸம்க்ஷோபிணீ உச்சிஷ்ட சாண்டாளிகே ஸர்வ ஜகத்வசமானய வசமானய மாதங்கீனீ உச்சிஷ்ட சாண்டாளினீ மாதங்கினீ ஸவசங்கரோ நம: ஸ்வாஹா.

விஸ்பாரிணீ கபாலகரே கோரே கோரநாதினீ பூர சத்ரூன் விநாசினீ உன்மாதினீ ரோம்-ரோம்-ரோம்-ரோம்-ஹ்ரீம்-ஸ்ரீம்-ஹ்ஸௌ: (ம்) ஸௌ: வதவத-க்லீம்-க்லீம்-க்லீம்-க்லீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம் கதி கதி ஸ்வாஹா.

காஹி காஹி காளிகே ஸம்வரகாதினீ காமேச்வரீ காமிகே ஹ்ரம்-ஹ்ரம்-க்ரீம் ஸ்வாஹா.

ஹ்ருதயா ஹயே ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம் மே ஸ்வாஹா. ட:ட:ட: க்ரீம்-ஹ்ரம்-ஹ்ரீம் சாமுண்டே ஹ்ருதகஜ நாபி அஸூனவக்ரஸ க்ரஸ துஷ்டஜனான் அமூன சங்கினீ க்ஷதஜசர்ச்சிதஸ்தனே

உன்னதஸ்தனே விஷ்டம்பகாரிணீ வித்யாதி கே ச்மசானவாஸினீ கலய கலய விகலய விகலய காலக்ராஹிகே ஸிம்ஹே தக்ஷிணகாளிகே அநிருத்தயே ப்ரூஹி ப்ரூஹி ஜகச்சித்ரிரே சமத்காரிணீ ஹம் காளிகே கராளிகே கோரே கஹ கஹ தடாகே தோயே கஹனே கானனே சத்ருபக்ஷே சரீரே மர்த்தினிபாஹி அம்பிகே துப்யம் கலவி கலாயை பலப்ரம தனாயை யோகமார்க்கம் கச்ச கச்ச நிதர்சிகே தேஹிணே தர்சனம் தேஹி தேஹி மர்த்தினி மஹிஷ மர்த்தின்யை ஸ்வாஹா.

ரிபூந்தர்சனே தர்சய தர்சய ஸிம்ஹபூர-ப்ரவேசினீ வீர காரிணீ க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-ஹூம்-ஹூம்-ஹ்ரீம்-ஹ்ரீம் பட் ஸ்வாஹா.

சக்தி ரூபாயை ரௌம் வா கணபாயை ரோம்-ரோம்-ரோம் வ்யாமோஹினீ யந்த்ரநிகே மஹாகாயயை ப்ரகடவதனாயை லோஸ ஜிஹ்வாயை முண்டமாலினீ மஹாகாளரஸிகாயை நமோ நம: ப்ரஹ்மரந்த்ர மேதின்யை நமோ நம சத்ரு விக்ரஹ கலஹான் த்ரிபுரபோகின்யை விஷஜ்வாலா மாலினீ தந்த்ரநிகே மேதப்ரபே சவாவதம் ஸே ஹம்ஸிகே காளி கபாலினீ குல்லே குருகுல்லே சைதன்யப்ரபே ப்ரஜ்ஞே து ஸாம்ராஜ்ஞி ஜ்ஞான ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வால ப்ரசண்ட சண்டி கேயம் சக்தி மாதண்ட பைரவி விப்ரசித்திகே விரோதினீ ஆகர்ணய ஆகர்ணய பிசிதே பிசிதப்ரியே நமோ நம: க: க: க: மர்த்தய மர்த்தய சத்ரூன் ட:ட:ட: காளிகாயை நமோ நம: ப்ராஹ்மயை நமோ நம: மாஹேச்வர்யை நமோ நம: கௌமார்யை நமோ நம: வைஷ்ணவ்யை நமோ நம: வாராஹ்யை நமோ நம: இந்த்ராண்யை நமோ நம: சாமுண்டாயை நமோ நம: அபராஜிதாயை நமோ நம: நாரஸிம்ஹிகாயை நமோ நம: காளி மஹா காளிகே அநிருத்தகே ஸரஸ்வதி பட் ஸ்வாஹா.

பாஹி பாஹி லலாடம் பல்லாடனோ அஸ்ரீகலே ஜீவவஹே வாச ரக்ஷரக்ஷ பரவித்யாம் க்ஷோபய க்ஷோபய ஆக்ருஷ்ய ஆக்ருஷ்ய கட கட மஹா மோஹினீகே சீரஸித்திகே க்ருஷ்ணரூபிணீ அஜன ஸித்திகே ஸ்தம்பினி மோஹினி மோக்ஷஸார்க்கானி தர்சய தர்சய ஸ்வாஹா

இதி காளீ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ.

 
மேலும் மகா காளி வழிபாடு »
temple news

காளீ ஹ்ருதயம் மார்ச் 07,2015

ஸ்ரீகணேசாய நம:ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ஹ்ருதய மந்த்ரஸ்ய மஹா காள ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ... மேலும்
 
temple news
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம், க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் -  ஹ்ரீம் தக்ஷிணே காளிகே க்ரீம் - க்ரீம் ... மேலும்
 
temple news

காளிகாஷ்டகம் மார்ச் 07,2015

த்யானம்களத்ரக்த முண்டாவலீ கண்டமாலாமஹா கோரராவா ஸூதம்ஷ்ட்ரா கராளாவிவஸ்ரா ச்மசானாலயா முக்தகேசீமஹாகாள ... மேலும்
 
temple news
விநியோகஒம் அஸ்யஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா கட்கமாலா மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ பகவான் மஹாகாளபைரவ ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: சுத்த ... மேலும்
 
temple news
(ஸ்ரீ வித்யா ராஜ்ஞீ மந்த்ர:)ஓம், அஸ்யஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா மஹா மந்த்ரஸ்ய, மஹா கால ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: ... மேலும்
 

 தினமலர் முதல் பக்கம்   கோயில்கள் முதல் பக்கம்
Right Pillar
Left Pillar
Copyright © 2024 www.dinamalar.com. All rights reserved.
Right Pillar