Left Pillar
 
Top Temple Header
 Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil
தேடும் வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் டைப்செய்து ஸ்பேஸ்பார் தட்டவும்.
 
Menu Top

கோயில்கள்
01.  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
Top Decoration
 
Top Design

ஜோசியம்
இறைவழிபாடு
சிவ குறிப்புகள்
ஆன்மீக பெரியோர்கள்
ஆன்மிக தகவல்கள்
பிற பகுதிகள்
bottom design
 

இன்றைய செய்திகள் :
Prev temple news ஸ்ரீதக்ஷிண காளி ஸஹஸ்ரநாமம்! காளி காதல் காளி காதல்
முதல் பக்கம் » மகா காளி வழிபாடு
மகா காளி ஸ்தோத்திரம்!
எழுத்தின் அளவு:
மகா காளி ஸ்தோத்திரம்!

பதிவு செய்த நாள்

26 மார்
2015
03:03

1. கற்பூரம் மத்ய மாந்த்யஸ்வர பரிரஹிதம் ஸேந்து வாமாக்ஷி யுக்தம்
பீஜம் தே மாதரேத த்ரிபுர ஹரபது த்ரி: க்ருதம் யே ஜயந்தி
தேஷாம் கத்யாநி பத்யாநி ச முககுஹ்ராதுல்ல ஸந்த்யேவ வாச:
ஸ்வச்சந்தம் த்வாந்த தராதர ருசி ருசிரே ஸர்வஸித்திம் கதானாம்:

2. ஈசான: ஸேந்து வாமச்ரவண பரிகதோ பீஜமன்யன் மஹேசி
த்வந்த்வம் தே மந்தசேதா யதி ஜபதி ஜனோ வாரமேகம் கதாசித்
ஜித்வா வாசாமதீசம் தனதம்பி சிரம் மோஹ்யந்தம் பூஜாக்ஷீ
வ்ருந்தம் சந்த்ராத்தசூடே ப்ரபவதி ஸ மஹாகோர பாலாவதம்ஸே

3. ஈசோ வைச்வாநரஸ்த: சசதரவிலஸத் வாமநேத்ரேண் யுக்தோ
பீஜம் தே த்வந்த்வமன் யத் விகலிதசிகுரே காளிகே யே ஜயந்தி
தேஷ்டாரம் க்னந்தி தே ச த்ரிபுவனமபி தே வச்ய பாவம் நயந்தி
ஸ்ருக்கத்வந்த்வாஸ்ர தாராத்வய தரவதனே தக்ஷிண த்ரயக்ஷரேதி

4. ஊர்த்வே வாமே க்ருபாணம் கரகமலதலே சின்ன முண்டம் ததாத:
ஸவ்யே சாபீர்வரம் ச த்ரிஜகத கஹரே தக்ஷினே காளிகே ச
ஜப்த்வைதந்நாம யே வா தவ மனுவிபவம் பாவயந் யேத தம்ப
தேசா மஷ்டௌ கரஸ்தா: ப்ரகடிதரத்னே ஸித்தயஸ்த்ரயம் பகஸ்ய

5. வர்காத்யாம் வந்ஹியஸம்ஸ்தம் விதுரதி லலிதம் தத்த்ரயம் கூர்ச்ச யுக்மம்
லஜ்ஜா த்வந்த்வம் ச பச்சாத் ஸ்மிதமுகி தததஷ்டத்வயம் யோஜயித்வா
மாதர்யே யே ஜபந்தி ஸ்மரஹரமஹிலே பாவயந்த: ஸ்வரூபம்
தே லக்ஷ்மீலாஸ்ய லீலா கமலதலத்ருச: காமரூபா பவந்தி

6. ப்ரத்யேகம் வா த்வயம் தா த்ரயமபி ச பரம் பீஜமத்யந்த குஹ்யம்
த்வந்நாம் நா யோஜயித்வா ஸகலமபி ஸதா பாவயந்தே ஜபந்தி
தேஷாம் நேத்ராரவிந்தே விஹரதி கமலா வக்த்ர சுப்ராம் சுபிம்பே
வாக்தேவி தேவி முண்டஸ்ரகதிசயலஸத் கண்டி பீ நஸ் தனாட்யே

7. சுதா ஸூனாம் பாஹூப்ரசரக்ருத காஞ்சீ பரிலஸன்
நிதம்பாம் திக்வஸ்த்ராம் த்ரிபுவனவிதாத்ரீம் த்ரிநயனாம்
சம்சானஸ்தே தல்பே சவஹ்ருதி மஹாகாள சுரத-
ப்ரயுக்தாம் த்வாம் த்யாயன் ஜனனி ஜடசேதா அபி கவி:

8. சிவாபிர் கோராபி: சவநிவஹமுண்டாஸ்தி நிகரை:
பரம் ஸங்கீர்ணாயாம் ப்ரகடித சிதாயாம் ஹரவதூம்
ப்ரவிஷ்டாம் ஸந்துஷ்டாமுபரி ஸூரதேனாதி யுவதீம்
ஸதா த்வாம் த்யாயந்தீ க்வசிதபி ச ந தேஷாம் பரிபவ:

9. வதாமஸ்தே கிம் வா ஜனனி வயமுச்சைர் ஜடதியோ
ந தாதா நாபிஷோ ஹரிரபி நதே வேத்தி பரமம்
ததாபி த்த்வத்பக்திர் முகரயதி சாஸ்மாக மமிதே
ததே தத் க்ஷந்தவ்யம் ந கலு பசுரோஷ ஸஸூசித:

10. ஸமந்தாதாபீன ஸ்தவ ஜகன த்ருக்யௌவனவதி
ரதா ஸக்தோ நக்தம் யதி ஜபதி பக்தஸ்தவ மனும்
விவாஸாஸ்த்வாம் த்யாயன் கலித சிகுரஸ்தஸ்ய வசகா:
ஸமஸ்தா ஸித்தௌகா புவி சிரதரம் ஜீவதி கவி:

11. ஸமா: சுஸ்தீபூதோ ஜபதி விபரீதாம் யதி ஸதா
விசிந்த்ய த்வாம் த்யாயன்னதி சய மஹாகாள ஸூரதாம்
ததா தஸ்ய க்ஷோணீ தல விஹர மாணஸ்ய விதுஷ
கராம்போஜே வச்யா புரஹரவ தூ ஸித்தி நிவஹா

12. ப்ரஸூதே ஸம்ஸாரம் ஜனனி பவதி பாலயதி ச
ஸமஸ்தம் க்ஷித்யாதி ப்ரளய ஸமயே ஸம்ஹரதி ச
அதஸ்த்வம் தாதாஸி த்ரிபுவனபதி: ஸ்ரீபதிரபி
மஹாசோரபி ப்ராய: ஸகலமபி கிம் ஸ்தௌமி பவதீம்

13. அநேகே ஸேவந்தே பவததிக கீர்வாண நிவஹான்
விமூடாஸ்தே மாத: கிம்பி நஹி ஜானந்தி பரமம்
ஸமாராத்யாமாத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதி விபுரை:
ப்ரபந்நோஸ்மி ஸ்வைரம் ரதிரஸ மஹானந்த நிரதாம்

14. தரித்ரீ கீலாலம் சுசிரபி ஸமீரோபி ககனம்
த்வமேகா கல்யாணீ கிரிசரமணி காளி ஸகலம்
ஸ்துதி: கா தே மாதர் நிஜகருணயா மாமகதிகம்
ப்ரஸன்னா த்வம் பூயா பவமனு ந பூயான்மம ஜனு:

15. ச்மசானஸ்த: ஸூஸ்தா கலித சிகுரே திக்படதர:
ஸஹஸ்ரம் த்வர்காணாம் நிஜகலித வர்யேன குஸூமம்
ஜபம்ஸ்த்வத் ப்ரத்யேகம் மனுமபி தவ த்யான நிரதோ
மஹாகாளி ஸ்வைரம் ஸ பவதி தரித்ரீ பரிவ்ருட்

16. க்ருஹே ஸம்மார்ஜன்யா பரிகலிதவீர்யம் ஹி சிகுரம்
ஸமூலம் மத்யாஹ்னே விதரதி சிதாயாம் குஜதினே
ஸமுச்சார்ய ப்ரேம்ணா மனுமபி ஸக்ருத் காளி ஸததம்
கஜாரூடோ யாதி க்ஷிதி பரிவ்ருட் ஸத்கவி வர:

17. ஸ்வபுஷ்பைராகீர்ணம் குஸூம தனுஷோ மந்திரமஹோ
புரோ த்யாயன் த்யாயன் யதிஜபதி பக்தஸ்தவ மனும்
ஸ கந்தர்வச் ரேணீ பதிரபி கவித்வாம்ருத நதீ-
நதீன: காயந்தெ பரமபதவீன: ப்ரபவதீ

18. த்ரிபஞ்சாரே பீடே சவசிவஹ்ருதி ஸ்மேர வதனாம்
மஹாகாளேனோச்சைர் மதனரஸ லாவண்ய நிரதாம்
ஸமாஸக்தோ நக்தம் ஸ்வயமபி ரதானந்த நிரேதா
ஜனோ யோ த்யாயேக்தவாமயி ஜனனி ஸ ஸ்யாத் ஸ்மரஹர:

19. ஸலோமாஸ்தி ஸ்வைரம் பலலமபி மார் ஜாரமஸிதே
பரம் சோஷ்ட்ரம் மைஷம் நரமஹிஷ யோச்சாகமபி வா
வலிம் தே பூஜாயாமயி விதரதாம் மர்த்ய வஸதாம்
ஸதாம் ஸித்தி: ஸர்வ ப்ரதி பதமபூர்வா ப்ரபவதி

20. வசீ லக்ஷம் மந்த்ரம் ப்ரஜபதி ஹவிஷ்யாசனரதோ
திவா மாதர்யுஷ்மச் சரணயுகல த்யான நிபுண:
பரம் நக்தம் நக்னோ நிதுவன லினோதேன ச மனும்
ஜபேல்லக்ஷம் ச ஸ்யாத் ஸ்மரஹர ஸமான: க்ஷிதிதலே

21. இதம் ஸ்தோத்ரம் மாதஸ்தவ மனுஸமுத் தாரண ஜனு:
ஸ்வரூபாக்யம் பாதாம் புஜயுகல பூஜா விதியுதம்
நிசார்த்தம் வா பூஜா ஸமயமதி வா யஸ்து படதி
ப்ரலாபஸ்கஸ்யாபி ப்ரஸரதி கவித்வாம் ருதரஸ:

22. குரங்காஷீ வ்ருந்தம் தமனுஸரதி ப்ரேமதரலம்
வசஸ்தஸ்ய க்ஷோணீபதி ரபி குபேர ப்ரதிநிதி:
ரிபு: காராகரம் கலயதி ச தம் கேளி கலயா
சிரம் ஜீவன் முக்த: பகவதி ஸ பக்த: ப்ரதி ஜனு

இதி ஸ்ரீமன் மஹாகாள விரசிதம் ஸ்ரீமத் தக்ஷிண காளி காய: ஸ்வரூபாக்யம் ஸ்தோத்தரம் ஸ்மாப்தம்.

 
மேலும் மகா காளி வழிபாடு »
temple news

காளீ ஹ்ருதயம் மார்ச் 07,2015

ஸ்ரீகணேசாய நம:ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ஹ்ருதய மந்த்ரஸ்ய மஹா காள ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ... மேலும்
 
temple news
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம், க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் -  ஹ்ரீம் தக்ஷிணே காளிகே க்ரீம் - க்ரீம் ... மேலும்
 
temple news

காளிகாஷ்டகம் மார்ச் 07,2015

த்யானம்களத்ரக்த முண்டாவலீ கண்டமாலாமஹா கோரராவா ஸூதம்ஷ்ட்ரா கராளாவிவஸ்ரா ச்மசானாலயா முக்தகேசீமஹாகாள ... மேலும்
 
temple news
விநியோகஒம் அஸ்யஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா கட்கமாலா மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ பகவான் மஹாகாளபைரவ ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: சுத்த ... மேலும்
 
temple news
க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-ஹீம்-ஹீம்-ஹூம்-ஹூம்-தக்ஷிண ... மேலும்
 

 தினமலர் முதல் பக்கம்   கோயில்கள் முதல் பக்கம்
Right Pillar
Left Pillar
Copyright © 2024 www.dinamalar.com. All rights reserved.
Right Pillar